امیدوارم بهار در این سال جدید برای همه، سالی بهتر و با کیفیت تر را به همراه آورد چرا که بهار می تواند تمثیلی باشد از دو کلمه "به" و "آر" به معنای "آورنده بهتر" و هستی آنقدر سرشار از نعمت است که می تواند به همه بهترین ها را ببخشد.
دکتر عباس سقایی