برای دانلود فیلم ها، بر روی عناوین آنها کلیک کنید


  گزیده هایی از دوره ها و کارگاههای آموزشی
 

 آشنایی با تغییرات ایزو 9001 (دکتر سقایی)آشنایی با تغییرات ایزو 9001 (دکتر سقایی)
 


 

 

 

 
دوره آموزشی نوآوری و بازگشت به اصول پایه ای در مدیریت رضایت مشتری (گروه مپنا - دکتر سقایی)
 


 

 QUALITY SERVICE (دکتر عباس سقایی)
 


 

دوره مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتری (دکتر سقایی)
 


  
 
 

مهندسی و مدیریت کیفیت (دکتر سقایی)
 
 
                          1. بخش اول
                          2. بخش دوم