برگی از یک تجربه در واقع خلاصه ای از برخی تجربیات مرکز در حوزه های مختلف مهندسی کیفیت ، تحلیل داده و داده کاوی و تحلیل کسب و کار (Business analysis) می باشد

در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه " مدیریت ارتباط با مشتریان " را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید .


در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه " هدف گذاری غلط " را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید.در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه " انجام تحلیل های آماری در فرایند فروش " را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید.در این پادکست شرح یک پروژه موفقیت در زمینه" کشف تقلب" ( Fraud Detection) را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید.

دریافت فایل

در این پادکست شرح یک پروژه شرح پروژه موفقیت در زمینه " یک اشتباه آماری " را از زبان دکتر عباس سقایی بشنوید.