فرصت های همکاری با دکتر سقایی


علاقه مندان به همکاری در پروژه های اجرایی و یا سایر امور مانند ترجمه کتاب، می توانند رزومه کامل خود را به کاربری Gr_Admin@ یا به آدرس info@pqprc.ac.ir ارسال نمایند.


استخدام – تهران (ظرفیت تکمیل شده)
عنوان: ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی در یکی از سازمان های بزرگ کشور
شرایط:  حداقل کارشناسی ارشد صنایع، توانمند در انجام جستجوهای هدفمند در اینترنت، آشنا با پایگاه های منابع علمی دنیا، دارای سطح زبان خیلی خوب و قدرت بالای درک و تحلیل مطالب
تعداد افراد مورد نیاز: 2 نفر
زمان پروژه: 6 ماه


کد 101 کارآموزی تهران (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: بهبود فرایندها از طریق شبیه سازی در یک مجموعه تولیدی و خدماتی کوچک

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع که دروس شبیه سازی و کنترل کیفیت را گذرانده باشند و آشنایی کاربردی با نرم افزارهای شبیه سازی دارند و ترجیحا شاغل نمی باشند

تعداد کارآموز مورد نیاز: 2 نفر

زمان پروژه: حدود 5 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 102 کارآموزی تهران (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان:  بهبود سازمان از طریق بهینه کاوی در یک مجموعه تولیدی و خدماتی کوچک

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع که با مبحث بهینه کاوی آشنایی دارند. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و ترجیحا غیر شاغل

تعداد کارآموز مورد نیاز: 2 نفر

زمان پروژه: حدود 7 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 103 کارآموزی تهران (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: بهبود فرایندها از طریق توسعه مفاهیم تولید ناب در یک مجموعه تولیدی و خدماتی کوچک

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع که درس کار و زمان و طرح ریزی واحدهای صنعتی را گذرانده باشند. آشنایی کاربردی با نرم افزارهای مرتبط، آشنایی با مبحث تولید ناب و ترجیحا غیر شاغل

تعداد کارآموز مورد نیاز: 1 نفر

زمان پروژه: حدود 7 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 104 کارآموزی قزوین (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: کارت امتیازی متوازن

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع که با مبحث BSC آشنایی دارد و ترجیحا غیر شاغل

تعداد کارآموز مورد نیاز: 1 نفر

زمان پروژه: حدود 14 هفته، حداقل 8 ساعت درهفته

 

کد 105 کارآموزی یزد (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: پیاده سازی استاندارد QS9000 در یک مجموعه تولیدی

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع که با این استاندارد آشنایی دارند و ترجیحا غیر شاغل

تعداد کارآموز مورد نیاز: 2 نفر

زمان پروژه: حدود 20 هفته، حداقل 14 ساعت در هفته

 

کد 106 کارآموزی تهران (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: بکارگیری تکنیک های داده کاوی در یک مجموعه تولیدی و خدماتی کوچک

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع و یا آمارکه با تکنیک های داده کاوی و رگرسیون آشنا باشند. آشنایی کاربردی با نرم افزارهای مرتبط و ترجیحا غیر شاغل

تعداد کارآموز مورد نیاز: 1 نفر

زمان پروژه: حدود 7 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 107 کارآموزی تهران (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: بکارگیری تکنیک های کنترل فرآیند آماری جهت پایش فروش در یک مجموعه تولیدی

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع و یا آمارکه با تکنیک های کنترل فرآیند آماری آشنا باشند. آشنایی کاربردی با نرم افزارهای مرتبط و ترجیحا غیر شاغل

تعداد کارآموز مورد نیاز: 1 نفر

زمان پروژه: حدود 6 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 108 کارآموزی تهران (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: بررسی مدل های کسب و کار جهت پیاده سازی در یک مجموعه تولیدی و خدماتی

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و ترجیحا غیر شاغل

تعداد کارآموز مورد نیاز: 2 نفر

زمان پروژه: حدود 5 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 109کارآموزی- کرج(ظرفیت تکمیل شده)

عنوان:  طراحی و مدیریت فرآیندها در یک سازمان بزرگ دولتی

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و غیر شاغل

تعداد کارآموز مورد نیاز: 3 نفر

زمان پروژه: حدود 12هفته، حداقل 16ساعت در هفته

کد 110: کارآموزی- مشهد (ظرفیت تکمیل شده)
عنوان: پیاده سازی تکنیک های مهندسی کیفیت در 4 کارخانه تولید قطعات خودرو در مشهد
شرایط:
حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و غیر شاغل
تعداد کارآموز مورد نیاز: 14 نفر
زمان پروژه: حدود 12هفته، حداقل 16ساعت در هفته

کد 111: کارآموزی- تهران  (ظرفیت تکمیل شده)
عنوان:  طبقه بندی مشتریان در یک گروه صنعتی بزرگ
شرایط:
حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب غیر شاغل، ترجیحا آشنا با مفاهیم داده کاوی
تعداد کارآموز مورد نیاز: 2 نفر
زمان پروژه: حدود 12هفته، حداقل 16ساعت در هفته

کد 112: کارآموزی- کرج(ظرفیت تکمیل شده)
عنوان:  اجرای رویکردهای حل مساله در یک شرکت مهندسی ساخت و تولید
شرایط:
حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و ترجیحا غیر شاغل
تعداد کارآموز مورد نیاز: ۳ نفر
زمان پروژه: حدود 12هفته، حداقل 16ساعت در هفته

کد 11۳: کارآموزی- جاده مخصوص کرج (جدید)
عنوان: اجرای رویکردهای مهندسی کیفیت و داده کاوی در یکی از بزرگترین مجموعه های خدماتی کشور
شرایط:
حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و ترجیحا غیر شاغل
تعداد کارآموز مورد نیاز: 4 نفر
زمان پروژه: حدود ۱۴ هفته، حداقل 16ساعت در هفته

کد 11۴: کارآموزی- اراک (ظرفیت تکمیل شده)
عنوان: کارت امتیازی متوازن
شرایط:
حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع که با مبحث BSC آشنایی دارد و ترجیحا غیر شاغل
تعداد کارآموز مورد نیاز: ۲  نفر
زمان پروژه: حدود 14 هفته، حداقل 8 ساعت درهفته

کد 201: مقاله/پایان نامه - تهران یا یزد

عنوان: طراحی و توسعه روشی در تحلیل علل ریشه ای

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع (در قالب پایان نامه)، کارشناسی ارشد (در قالب مقاله و یا احتمالا پایان نامه)، افرادی که درس کنترل کیفیت یا مدیریت کیفیت را گذرانده باشند و آشنایی با روش های RCA داشته و ترجیحا غیر شاغل می باشند. تسلط به زبان انگلیسی جهت درک و نگارش انگلیسی الزامی است

تعداد مورد نیاز: 1 نفر

زمان پروژه: حدود 16 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 202: مقاله

عنوان: موضوعی در حیطه نمودارهای کنترل پروفایل

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد، افرادی که درس کنترل کیفیت را گذرانده و آشنایی خوبی با نمودارهای کنترل پروفایل داشته باشند. تسلط به زبان انگلیسی جهت درک و نگارش انگلیسی الزامی است

تعداد مورد نیاز: 1 نفر

زمان پروژه: حدود 5 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 301: کتاب

عنوان: موضوعی در زمینه کیفیت و یا مدیریت تولید

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد ترجیحا صنایع، مدیریت یا آمار، تسلط به زبان انگلیسی جهت درک و نگارش انگلیسی و همچنین نگارش فارسی

زمان پروژه: حدود 14 هفته، حداقل 12 ساعت در هفته

 

کد 401 کارآموزی

عنوان:  همکاری با دکتر سقایی در شناسایی و بررسی موضوعات جدید حوزه کیفیت جهت ارائه در همایش ها و کنفرانس ها

شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و ترجیحا غیر شاغل


 

کد 115: کارآموزی - جاده مخصوص کرج (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: پایش آماری فرآیندها و داده کاوی  در یکی از بزرگترین شرکت های کشور
شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و ترجیحا غیر شاغل
تعداد کارآموز مورد نیاز: 2 نفر
زمان پروژه: حدود شش ماه، حداقل 10ساعت در هفته


کد 116: کارآموزی (ظرفیت تکمیل شده)

عنوان: استخدام در یک مجموعه مرتبط با صنایع غذایی 
شرایط: حداقل دانشجوی کارشناسی صنایع. تسلط بر اینترنت و جستجو در وب. تسلط مناسب بر زبان انگلیسی جهت درک مطالب و ترجیحا غیر شاغل
تعداد کارآموز مورد نیاز: 1 نفر
زمان پروژه: حدود شش ماه، حداقل 10ساعت در هفته