روز  و ساعت دروس نیمسال اول مهندسی صنایع

                                                                                                  مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته 


روز و ساعت دروس نیمسال اول  ۹۳-۹۴

گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 

عنوان درس
 
روز تشکیل کلاس ساعت تشکیل کلاس

روش تحقیق
 
یکشنبه 7:30-9:45

مقطع دکتری مهندسی صنایع
 

مباحث پیشرفته آماری کیفیت
 
یکشنبه 15:45-18:30

یادگیری آماری و داده کاوی
 
یکشنبه 13:00-15:30

       در صورت تمایل به ملاقات حضوری با دکتر سقایی می توانید روزهای یکشنبه در گروه مهندسی صنایع واقع در طبقه دوم دانشکده فنی و مهندسی حضور داشته باشید.

                                                         

                                   سرفصل دروس مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع                            

  

سرفصل دروس مهندسی صنایع 
 

سرفصل دروس مقطع دکتری
 
P – 1 – 2 - 6 دکتری صنایع دکتری تخصصی
گروه فنی مهندسی
 

مصوب

1377/03/10
 

سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته
 
m - 1 - 2 - 6
مهندسی صنایع

مدیریت سیستم و بهره وری

 
کارشناسی ارشد ناپیوسته
گروه فنی مهندسی
 
مصوب

 1373/12/21
m – 2 - 2 - 6
مهندسی صنایع
 
سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 
کارشناسی ارشد ناپیوسته
گروه فنی مهندسی
 
مصوب

 1373/12/21
m - 4 - 2 - 6 مهندسی صنایع

ایمنی صنعتی

 
کارشناسی ارشد ناپیوسته
گروه فنی مهندسی
 

مصوب

 1373/12/21

 
m - 6 – 2 - 6 مهندسی صنایع
 
مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

 
کارشناسی ارشد ناپیوسته
گروه فنی مهندسی
 

مصوب

 1388
/04/27
 
-----------
مهندسی صنایع
 
کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه فنی مهندسی -----------
      
      منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  برای دانلود سرفصل دروس  می توانید در جدول فوق برروی کد رشته ها کلیک کنید.