برای دانلود مطالب بر روی عناوین کتاب ها کلیک کنید.
 
 
دانلود مصاحبه هایی از دکتر سقایی در ارتباط با کتابهای ایشان
 
 
 
 
 


 

دانلود پادکست هایی از نویسندگان کتاب های حوزه کیفیت
 


 


 


 
Lean and Innovation:The Virginia Mason Experience by Paul Plsek