همایش مهندسی و مدیریت کیفیت: از تئوری تا عمل
 یزد - آذر 93 

یکی دیگر از همایش های مهندسی و مدیریت کیفیت: از تئوری تا عمل، روز سه شنبه 25 ام آذر ماه 93 در سالن منتظرقائم دانشگاه یزد، در حضور جمعی از عوامل صنعت و دانشگاه برگزار شد. در این همایش دکتر سقایی پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند:

1) ضرورت مهندسی کیفیت و مفاهیم پایه اي
2) ایرادات و چالش هاي پیاده سازي روش هاي رایج بهبود کیفیت در ایران
3) اصول مهندسی کیفیت
4) مهندسی آمار و جایگاه روش هاي نوین حل مسئله
5) توصیه هاي کاربردي براي دانشجویان و مدیران صنایع
 

برای دیدن تصاویر مرتبط اینجا کلیک کنید.
 
        


 
تصاویر مرتبط