ارسال کننده: مرضیه مهرجو
 یادداشت: کلاس کنترل کیفیت آماری - سال 1385

 ارسال کننده: مریم رضازاده
 یادداشت: تجربه داشتن دوستای خوب ارزشمندترین تجربه زندگی و یاد لحظاتی که در کنارشون بودی بخشی از احساس خوشبختی است.

     
 ارسال کننده: شبنم فتحی
 یادداشت: روی پله های دانشگاه علم و صنعت با دکتر سقایی

 
ارسال کننده: نجمه حسین زاده
 یادداشت: 


     
 ارسال کننده: زهرا پیشرویان
 یادداشت:

     
 ارسال کننده: فاطمه حاجی حسینی
 یادداشت:

     
 ارسال کننده: دکتر مهدی یزدانی
یادداشت:
جناب آقای دکتر سقایی، از اینکه با بزرگواری در جلسه دفاع اینجانب حضور یافتید و موجبات پیشرفت اعتبار علمی و معنوی این محفل را فراهم نمودید، صمیمانه از شما سپاسگزارم. بی شک راهنمایی های ارزشمند شما درطول مسیر انجام این پروژه زمینه را جهت کسب این موفقیت برای اینجانب مهیا نمود. امیدوارم بتوانم در ادامه مسیر زندگی خود، به عنوان یک شاگرد خادم همواره در خدمتگزاری به حضرتعالی کوشا باشم. با تشکر و سپاس فراوان