International Organization for Standardization یا به اختصار ISO
سازمان بین‌المللی استاندارد یک سازمان مستقل غیر دولتی است که در سال 1946 تأسیس شده و در حال حاضر از نمایندگان سازمان‌های ملی استاندارد 163کشور تشکیل شده است. دبیرخانه مرکزی آن در ژنو سوئیس می‌باشد.
هدف اصلی این سازمان یکپارچه کردن تدوین استاندارد در جهان و ایجاد استانداردهای بین‌المللی برای تسهیل تجارت در سراسر جهان و اشاعه فن آوری برای توسعه کشورها و به اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات است.

بیشترین استانداردهای مدیریتی که در کشورما پیاده سازی شده اند ISO 9001، ISO 14001 و OHSAS 18001 (مربوط به BS یا سازمان استاندارد بریتانیا) هستند.
در حال حاضر این استانداردهای مدیریتی در حال بازبینی و ویرایش هستند. تغییرات این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی زیاد است. در آینده تغییرات این استانداردها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

      کلمات کلیدی:
        ISO 9001:2015، ISO 14001:2015, ISO 45001:2016


تغییرات ISO 9001:2015


۷ اصل مدیریت کیفیت در ISO 9001:2015


تغییرات ISO 14001:2015


استاندارد ISO 45001:2016 (جايگزين ISO براي OHSAS 18001)
مطالب اين صفحه تحت نظر آقای دکتر سقايي و با همکاری آقای مهندس ديبا
آماده و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت .

۷ اصل مدیریت کیفیت در ISO 9001:2015
اصول مدیریت کیفیت، که استانداردهای مدیریت کیفیت بر پایه آنها بنا شده اند توسط TC 176 به روز شده است و در ضمیمه ب پیش نویس ارائه شده تشریح شده اند. این اصول اولین بار در 9001:2000 ارائه شده و شامل 8 اصل بودند که در ویرایش ۲۰۱۵، این اصول به روز و به 7 اصل تبدیل شده اند.
در پیوست B استاندارد این اصول شرح داده شده و دلیل اینکه سازمان باید به این اصول بپردازد آورده شده است.
اصول مدیریت کیفیت در ضمیمه ISO 9001:2015 Draft International Standard – B
۱- مشتری محوری
۲- رهبری
۳- تعهد کارکنان
Engagement of People (این اصل در نسخه قبلي Involvement of People بود.)
۴- رویکرد فرآیندی
۵- بهبود
۶- تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد
Evidence-based Decision Making (این اصل در نسخه قبلي Factual Approach to Decision Making بود.)
۷- مدیریت روابط