همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان عضو هیات موسس و نایب رییس انجمن دوره آموزشی کمربند زرد شش سیگما 
دانشگاه علم و صنعت
اردیبهشت 90
 جلسات مشاوره نگارش کتاب انجمن مدیریت کیفیت ایران تابستان 90 مراسم یادبود دکتر اصغرپور و دکتر آریانژاد
دانشگاه علوم و تحقیقات
پاییز 90
 
همایش تبادل تجربیات موفق در مهندسی ومدیریت کیفیت
 پاییز 90
 اولین سمپوزیوم منطقه ای کیفیت شیراز
پاییز 90
همایش رایگان کنترل کیفیت آماری
 پاییز 90
  یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت 
دیماه 90
    
 دوره مهندسی کیفیت در مؤسسه توسعه  اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کیفیت
آذرماه 91
 مراسم پاسداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید نمونه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 کارگاه آموزشی «مهندسی کیفیت و راهکارهای برخوزد در شرایط بحران»
شرکت پارس خودرو
 مهر ماه 93 
همایش توانمندسازی منابع انسانی
با محوریت منابع انسانی سبز

 
بازدید انجمن مدیریت کیفیت
به همراه کارگروه خودرو 1392
آزمون جامع دکتری صنایع 
دانشگاه علوم و تحقیقات
پاییز 93
همایش مهندسی و مدیریت کیفیت: از تئوری تا عمل – یزد
پاییز 93


  
همایش مهندسی و مدیریت کیفیت: از تئوری تا عمل کردستان
پاییز 93
هشتمين كنفرانس توانمندسازي منابع انساني - تهران
(زمستان 93)
دوره آموزشی بهبود فرآیندها در یک مجموعه خدماتی 
 نشست خبری نشست خبری پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
بهار 94